ورود به سایت


Warning: Creating default object from empty value in /home/pertecco/public_html/modules/mod_raxo_allmode/helper.php on line 253

Warning: Creating default object from empty value in /home/pertecco/public_html/modules/mod_raxo_allmode/helper.php on line 253

Warning: Creating default object from empty value in /home/pertecco/public_html/modules/mod_raxo_allmode/helper.php on line 253

Warning: Creating default object from empty value in /home/pertecco/public_html/modules/mod_raxo_allmode/helper.php on line 253

Warning: Creating default object from empty value in /home/pertecco/public_html/modules/mod_raxo_allmode/helper.php on line 253

Warning: Creating default object from empty value in /home/pertecco/public_html/modules/mod_raxo_allmode/helper.php on line 253

Warning: Creating default object from empty value in /home/pertecco/public_html/modules/mod_raxo_allmode/helper.php on line 253

Warning: Creating default object from empty value in /home/pertecco/public_html/modules/mod_raxo_allmode/helper.php on line 253

Warning: Creating default object from empty value in /home/pertecco/public_html/modules/mod_raxo_allmode/helper.php on line 253

Warning: Creating default object from empty value in /home/pertecco/public_html/modules/mod_raxo_allmode/helper.php on line 253

Warning: Creating default object from empty value in /home/pertecco/public_html/modules/mod_raxo_allmode/helper.php on line 253

Warning: Creating default object from empty value in /home/pertecco/public_html/modules/mod_raxo_allmode/helper.php on line 253

Warning: Creating default object from empty value in /home/pertecco/public_html/modules/mod_raxo_allmode/helper.php on line 253

Warning: Creating default object from empty value in /home/pertecco/public_html/modules/mod_raxo_allmode/helper.php on line 253

Warning: Creating default object from empty value in /home/pertecco/public_html/modules/mod_raxo_allmode/helper.php on line 253

Warning: Creating default object from empty value in /home/pertecco/public_html/modules/mod_raxo_allmode/helper.php on line 253

Warning: Creating default object from empty value in /home/pertecco/public_html/modules/mod_raxo_allmode/helper.php on line 253

Warning: Creating default object from empty value in /home/pertecco/public_html/modules/mod_raxo_allmode/helper.php on line 253

Warning: Creating default object from empty value in /home/pertecco/public_html/modules/mod_raxo_allmode/helper.php on line 253

Warning: Creating default object from empty value in /home/pertecco/public_html/modules/mod_raxo_allmode/helper.php on line 253

Warning: Creating default object from empty value in /home/pertecco/public_html/modules/mod_raxo_allmode/helper.php on line 253

Warning: Creating default object from empty value in /home/pertecco/public_html/modules/mod_raxo_allmode/helper.php on line 253

Warning: Creating default object from empty value in /home/pertecco/public_html/modules/mod_raxo_allmode/helper.php on line 253

Warning: Creating default object from empty value in /home/pertecco/public_html/modules/mod_raxo_allmode/helper.php on line 253

Warning: Creating default object from empty value in /home/pertecco/public_html/modules/mod_raxo_allmode/helper.php on line 253

Warning: Creating default object from empty value in /home/pertecco/public_html/modules/mod_raxo_allmode/helper.php on line 253

Warning: Creating default object from empty value in /home/pertecco/public_html/modules/mod_raxo_allmode/helper.php on line 253

Warning: Creating default object from empty value in /home/pertecco/public_html/modules/mod_raxo_allmode/helper.php on line 253

Warning: Creating default object from empty value in /home/pertecco/public_html/modules/mod_raxo_allmode/helper.php on line 253

Warning: Creating default object from empty value in /home/pertecco/public_html/modules/mod_raxo_allmode/helper.php on line 253
خرداد 28, 1396 12

ادامه همکاری با بیمارستان شهدای گمنام

مرد عاقل همواره 9 نکته را درنظر دارد: روشن دیدن، خوب گوش دادن، مهربان سخن گفتن، آداب داشتن، راستگو بودن، انجام وظیفه کردن، پرسیدن هنگام تردید، خود را از خشم دور نگاه داشتن و در عین موفقیت، عادل و… ادامه مطلب
خرداد 22, 1396 17

نصب درب اتوماتیک در بیمارستان تهران کلینیک

علاقه، اندیشه و مطالعه چیزهایی هستند که شما را به سوی موفقیت سوق می دهند." وس رابرتز" شروع همکاری با بیمارستان تهران کلینیک و نصب 5 درب در آن مجموعه موفقیتی بزرگ برای پرشین تکنیک رقم زد. ادامه مطلب
خرداد 03, 1396 44

همکاری با بیمارستان خاتم الانبیاء بندرعباس

شکست یک عامل نیروبخش است، نه یک بازدارنده؛ هر شکست بذری از موفقیت در دل دارد." ناپلئون هیل" افتخاری دیگر نصیب پرشین تکنیک شد: نصب 3 درب در بیمارستان خاتم الانبیاء بندرعباس بر موفقیتهای پرشین تکنیک… ادامه مطلب
ارديبهشت 30, 1396 27

نصب درب اتوماتیک در بیمارستان مدرس

به جای اینکه سعی کنید مرد موفقیت باشید، سعی کنید مرد ارزش ها باشید. آلبرت اینشتین ادامه همکاری با بیمارستان مدرس و نصب 2 درب دیگر موفقیتی دیگر نصیب پرشین تکنیک کرد. ادامه مطلب
ارديبهشت 12, 1396 88

ادامه همکاری با بیمارستان کاشانی

هر کاری که می توانید انجام دهید یا دوست دارید که بتوانید انجامش دهید، باید شروعش کنید. جسارت، در خودش نبوغ، قدرت و جادو دارد. (گوته) پرشین تکنیک در ادامه راه خود برای کسب موفقیت ،موفق به ادامه همکاری… ادامه مطلب
فروردين 28, 1396 96

نصب درب اتوماتیک در اداره پست رباط کریم

موفقیت خود را با موفقیت دیگران پیوند دهید تا آنان شما را به جلو برانند و موجب حداکثر پیشرفت شما شوند. نصب درب اتوماتیک در اداره پست رباط کریم موفقیتی جدید برای پرشین تکنیک رقم زد. ادامه مطلب
اسفند 23, 1395 65

نصب درب اتوماتیک در پارس دارو

"دو چیز شما را تعریف میکند:بردباریتان وقتی هیچ چیز ندارید و نحوه ی رفتارتان وقتی همه چیز دارید." شروع همکاری با شرکت پارس دارو و نصب درب اتوماتیک در این شرکت ، گامی دیگر جهت رسیدن به اهدافمان می باشد. ادامه مطلب
اسفند 17, 1395 50

نصب درب اتوماتیک در بیمارستان شهدای گمنام

هیچ موفقیت حقیقی به دست نمی آید، مگر اینکه با ارزش های اساسی ما مطابقت داشته باشد. " پرشین تکنیک با نصب 5 درب در بیمارستان شهدای گمنام ، گامی بلند جهت رسیدن به اهدافش برداشت ." ادامه مطلب
دی 28, 1395 54

همکاری با بیمارستان بقیه الله

• علت موفقیت آدم های موفق این است که خرد خود را در کوره های ناکامی پیدا کرده اند. خرد حاصل از کامیابی بسیار اندک است. پرشین تکنیک با نصب 11 درب اتوماتیک در بیمارستان بقیه الله موفقیتی بزرگ کسب کرد. ادامه مطلب
دی 20, 1395 68

ادامه همکاری با بنیاد شهید و امور ایثارگران

بزرگ ترین موفقیت عبارت است از اعتماد یا سازش کامل بین اشخاص صمیمی. کسب موفقیتی بزرگ برای پرشین تکنیک . ادامه همکاری با بنیاد شهید و نصب یک درب دیگر ، افتخاری بزرگ آفرید. ادامه مطلب
دی 13, 1395 74

ادامه همکاری با بیمارستان شریعت رضوی

• موفقیت، مساوی با رسیدن به هدف نیست، بلکه خود سفر است. پرشین تکنیک درادامه رسیدن به اهداف والای خود موفق به ادامه همکاری و نصب درب در بیمارستان شریعت رضوی شد. ادامه مطلب
دی 08, 1395 78

نصب درب در تعمیرگاه اتوبوسرانی سیمین دشت

"موفقیت، کم و بیش در دسترس همه هست، اما دامنه توفیق در زندگانی شخص، بدون توان رهبری محدود است." پرشین تکنیک موفق به نصب درب در تعمیرگاه اتوبوسرانی شهرک صنعتی سیمین دشت گردید. ادامه مطلب
دی 04, 1395 87

ادامه همکاری با آموزش و پرورش

"موفقیت بر روی ستون های شکست شکل می گیرد." پرشین تکنیک موفق به ادامه همکاری با آموزش و پرورش گردید. ادامه مطلب
دی 01, 1395 88

ادامه همکاری با بیمارستان لواسانی

"موفقیت کلید شادی نیست، شادی کلید موفقیت است؛ اگر آنچه انجام می دهی دوست بداری، موفق خواهی بود." ادامه همکاری با بیمارستان لواسانی ،با نصب 3 درب بر کارنامه ی پرشین تکنیک اضافه شد. ادامه مطلب
آذر 21, 1395 114

همکاری با بیمارستان فجر

"موفقیت، نتیجه تشخیص درست است؛ تشخیص درست، نتیجه تجربه است؛ تجربه نیز اغلب نتیجه تشخیص نادرست است." پرشین تکنیک به اهداف خود جامع عمل بخشید،شروع همکاری با بیمارستان فجر و نصب 3 دهنه درب ،موفقیتی دیگر… ادامه مطلب
آذر 01, 1395 185

ادامه همکاری با بانک صادرات مدیریت شعب شرق

"موفقیت از آن کسانی نیست که هرگز دچار ناکامی نشده اند، بلکه متعلق به کسانی است که هرگز برای ازسرگرفتن مبارزه، بیم و هراسی ندارند." پرشین تکنیک درادامه همکاریش با بانک صادرات مدیریت شعب شرق ، موفق به… ادامه مطلب
آبان 24, 1395 148

همکاری با بیمارستان لقمان حکیم

• اول مشورت، دوم تصمیم و سوم انتخاب سه رکن موفقیت هستند. "پرشین تکنیک موفق به نصب درب اتوماتیک در بیمارستان لقمان حکیم شد." ادامه مطلب
آبان 18, 1395 163

همکاری با بیمارستان روانپزشکی میلادشهریار

" انسان برای موفقیت در زندگانی باید بتواند در چهار زمینه استاد شود: مناسبات، تدارکات، نگرش و رهبری." همکاری با بیمارستان روانپزشکی میلاد شهریار به کارنامه ی موفقیتهای پرشین تکنیک اضافه شد. ادامه مطلب
آبان 12, 1395 171

ادامه همکاری با بیمارستان بقیه الله

"مهم ترین عنصر فرمول موفقیت عبارت است از شیوه کنارآمدن با مردم." در ادامه همکاری با بیمارستان بقیه الله نصب 4 درب دیگر ، پرشین تکنیک را به اهدافش نزدیکتر کرد. ادامه مطلب
مهر 28, 1395 205

ادامه همکاری با بیمارستان شریعتی

شما برای رسیدن به آرزوهای خود باید دارای ذهنی آرام باشید باید تفکر کنید باید شجاعانه تصمیم بگیرید و مطمئن باشيد موفقيت در دستان شماست. موفقیت در دستان پرشین تکنیک است. نصب 6 درب اتوماتیک در بیمارستان… ادامه مطلب
مهر 14, 1395 215

نصب درب اتوماتیک در بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا ناجا اهواز

"ایمان و باور ما در ابتدای هر مسوولیت دشواری ، تنها عاملی است که موفقیت نهایی مان را تضمین می کند". پرشین تکنیک درادامه رسیدن به اهدافش ، موفق به نصب 5 درب اتوماتیک در بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا… ادامه مطلب
شهریور 20, 1395 230

نصب درب اتوماتیک در دانشگاه علوم پزشکی ارتش

"میزان بزرگی و موفقیت هر فرد بستگی به این دارد که تا چه حد می تواند همه نیروهای خود را در یک کانال بریزد. " نصب 2 درب اتوماتیک شیشه ای در دانشگاه علوم پزشکی ارتش ،پرشین تکنیک را به اهدافش نزدیکتر کرد. ادامه مطلب
شهریور 10, 1395 240

ادامه همکاری با موسسه مالی نور

"موفقیت تنها نصیب معدودی می شود و این درحالی است که کثیری از مردم در رویای موفقیت به سر می برند." نصب 3 درب در موسسه مالی نور شهریار و زرند کرمان ،موفقیتی دیگر نصیب پرشین تکنیک کرد. ادامه مطلب
مرداد 31, 1395 237

ادامه همکاری با بانک صادرات شرق

یادگیری مداوم حداقل شرط لازم برای موفقیت در هر زمینه ای است که در آن فعالیت می کنید؛ هر روز چیز جدیدی بیاموزید. نصب 3 درب دیگر در بانک صادرات شعبات مینو بهار ،عزیزی و برف بر موفقیتهای شرکت پرشین… ادامه مطلب
مرداد 21, 1395 259

نصب درب اتوماتیک در شرکت پخش فراورده های نفتی

موفقیت به سراغ کسانی می آید که آن قدر در تلاشند که وقت نمی کنند دنبال آن بروند. نصب درب اتوماتیک شیشه ای در شرکت پخش فراورده های نفتی ایران ، گامی دیگر برای رسیدن به اهداف شرکت پرشین تکنیک می باشد. ادامه مطلب
مرداد 16, 1395 315

نصب درب اتوماتیک در بانک ملت مدیریت شعب منطقه آزاد

"به چنگ آوردن چیزی که نتوان به چنگ آورد ، هنر است" نصب درب اتوماتیک در ساختمان بانک ملت ،مدیریت شعب مناطق آزاد، موفقیتی دیگر برای پرشین تکنیک رقم زد. ادامه مطلب
تیر 08, 1395 361

ادامه همکاری با بانک صادرات شرق

"همه چیز به طرز برخورد و نگرش شما بستگی دارد. مسایل می توانند شما را با مشکل یا با موفقیت رو به رو سازند." ادامه همکاری با بانک صادرات شرق تهران با نصب 4 درب برای شعب رودهن،پردیس،شکوفه و زر ایران،… ادامه مطلب
خرداد 29, 1395 345

نصب درب اتوماتیک در بیمارستان جم

رمز موفقیت ، پایبندی به هدف در زندگی است. نصب 2 عدد درب اتوماتیک در بیمارستان جم افتخاری دیگر برای پرشین تکنیک . ادامه مطلب

آدرس دفتر :

تهران , ستارخان، بلوار گلاب پلاک 53 طبقه 5 واحد 14

 

021-44278823-5

021-44278821 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

هم اکنون با ما تماس بگیرید